Menü Bezárás

2021 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.

 KÖZLEMÉNYE

2021 évi tavaszi vetésekhez

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség                Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Nettó Ft/ha +ÁFA

Bruttó Ft/ha

Borsó

Astronaute

250

15000

3750

4763

 

Atlas

280

9000

2520

3200

 

Eso

280

9000

2520

3200

 

Impuls

280

9000

2520

3200

 

Kayanne

200

5100

1020

1295

 

Salamanca

250

15000

3750

4763

 

Santana

300

9000

2700

3429

 

Tinker

300

9000

2700

3429

Burgonya

Balatoni rózsa

3500

3000

10500

13335

 

Démon

3500

3000

10500

13335

 

Katica

3500

3000

10500

13335

 

Pannónia

3000

5000

15000

19050

 

PE Botond

3500

3000

10500

13335

Járó durumbúza

Pescadou

180

5500

990

1257

Járóbúza

Figaro Járó

200

5100

1020

1295

 

Granus (járó)

180

8000

1440

1829

 

Lennox (járó)

180

8000

1440

1829

 

Mv Karizma (járó)

220

4500

990

1257

 

Mv Kikelet (járó)

220

4500

990

1257

 

SW Kadrilj (járó)

220

4500

990

1257

Lucerna

KM Maraton

25

1200

30

38

 

Olimpia

20

40000

800

1016

Olajlen

Gk Helga

100

11000

1100

1397

 

GK Zoltán

100

11000

1100

1397

Tavaszi árpa

Bojos

200

4200

840

1067

 

Concerto

200

5200

1040

1321

 

Conchita

200

4500

900

1143

 

Ebson

200

4000

800

1016

 

Eifel

200

5000

1000

1270

 

Elektra

180

8500

1530

1943

 

Gesine

160

8000

1280

1626

 

GK Habzó

180

4700

846

1074

 

GK Toma

180

4700

846

1074

 

KH Lédi

250

3100

775

984

 

KH Lilla

250

3100

775

984

 

KWS Amadora

200

8500

1700

2159

 

Malz

200

5200

1040

1321

 

Marthe

160

8000

1280

1626

 

Maurítia

250

3100

775

984

 

Odyssey

200

4000

800

1016

 

Overture

200

5200

1040

1321

 

Planet

200

4600

920

1168

 

RAGT Prestige

200

4200

840

1067

 

Regency

200

9500

1900

2413

 

Salome

160

8000

1280

1626

 

Soulmate

200

4200

840

1067

 

Traveler

200

5200

1040

1321

 

Victoriana

200

4500

900

1143

 

Wilma

210

8900

1869

2374

Tavaszi búza

Anabel

200

4500

900

1143

 

Astrid

200

4500

900

1143

 

Calixo

200

5000

1000

1270

 

Cornetto (tavaszi)

200

5000

1000

1270

 

GK Március

200

4700

940

1194

 

Granny

200

4500

900

1143

 

IS Jariella

200

8500

1700

2159

 

KWS Collada

200

8500

1700

2159

 

Liskamm

210

9500

1995

2534

 

Sensas

200

5500

1100

1397

 

Vánek

220

4300

946

1201

Tavaszi durumbúza

Casteldoux

180

5500

990

1257

 

Durofinus

210

9800

2058

2614

 

Durofox

210

9800

2058

2614

 

Duromax

210

9800

2058

2614

 

Floradur

200

9500

1900

2413

 

Nicodur

200

9500

1900

2413

 

Rosadur

200

9500

1900

2413

 

Tamadur

200

9500

1900

2413

 

Toscadou

180

5500

990

1257

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4700

940

1194

Tavaszi zab

Bingo

180

4750

855

1086

 

Breton

180

4750

855

1086

 

Effektiv

200

5500

1100

1397

 

GK Kormorán

180

4700

846

1074

 

IS Aventis

190

8500

1615

2051

 

Mv Ménes

180

5000

900

1143

 

Mv Pehely

180

5000

900

1143

 

Mv Szellő

180

5000

900

1143

 

Poseidon

160

8000

1280

1626

 

Prokop

200

8900

1780

2261

 

Raven

150

4000

600

762

 

Scorpion

160

8000

1280

1626

 

Spartan

160

8000

1280

1626

Szeged, 2020. november 23.