Menü Bezárás

Bemutatkozás

A Fajtaoltalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 8 növényfajta jogosult, hazai képviselő illetve vetőmag forgalmazó gazdasági társaság 2009.06.19-én alapította. A Csongrád Megyei Bíróság 6726 Szeged, Melinda u. 5. székhellyel Cg.06-09-014157 számon jegyezte cégjegyzékbe.

A társaság székhelye :  6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.

A cég statisztikai számjele:14818556-7490-113-06; 14818556-7490-599-06.

A Kft. adószáma:14818556-2-06, bankszámla száma:10401268-50515453-56511013.

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. nonprofit tevékenységét megbízási szerződések alapján végzi. Az 1995. évi XXXIII. törvény 109/A-109/C §-aiban meghatározott, az ott felsorolt feltételek szerinti, oltalom alatt álló növényfajták terményének mezőgazdasági termelők által saját gazdaságukban történő elvetése során a növényfajta-oltalom jogosultjait megillető jogok érvényesítése.

A Kft. azért nonprofit, mert nem nyereség termelésére és az alapítók közötti felosztására, hanem az oltalmazott fajták visszavetett terménye és után termesztett vetőgumója után beszedett jogdíjak megbízóinknak történő visszaosztására létesült. A jogdíjak teszik lehetővé, hogy folyamatosan szülessenek olyan új fajták, amelyek biztonságosabb, költségtakarékosabb, vagy nagyobb bevételt eredményező növénytermesztést produkálnak, amely végső soron a mezőgazdasági termelők érdekét szolgálja.

Fair play kapcsolatra törekszünk minden termelővel, vetőmag feldolgozóval, megbízóval, szervezeteikkel és minden érdekképviselettel.