Menü Bezárás

2018 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.
KÖZLEMÉNYE
2018. évi tavaszi vetésekhez

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Nettó Ft/ha +ÁFA

Bruttó Ft/ha

Borsó

Astronaute

250

12 000

3 000

3 810

Atlas

280

9 000

2 520

3 200

Concorde

250

12 000

3 000

3 810

Eso

280

9 000

2 520

3 200

Impuls

280

9 000

2 520

3 200

Kayanne

200

4 670

934

1 186

Salamanca

250

12 000

3 000

3 810

Santana

300

9 000

2 700

3 429

Tinker

300

9 000

2 700

3 429

Tip

230

11 600

2 668

3 388

Burgonya

Balatoni rózsa

3 000

3 500

10 500

13 335

Démon

3 000

3 500

10 500

13 335

Katica

3 000

3 500

10 500

13 335

Pannónia

3 000

5 000

15 000

19 050

PE Botond

3 000

3 500

10 500

13 335

Járó durumbúza

Levante (járó)

220

6 226

1 370

1 740

Pescadou

180

4 800

864

1 097

Saragolla (járó)

220

6 226

1 370

1 740

Járóbúza

Figaro Járó

200

4 670

934

1 186

Granus (járó)

180

4 000

720

914

Lennox (járó)

180

4 000

720

914

Mv Karizma (járó)

220

4 300

946

1 201

Mv Kikelet (járó)

220

4 300

946

1 201

SW Kadrilj (járó)

220

4 500

990

1 257

Lucerna

KM Maraton

20

30 000

600

762

Olimpia

20

40 000

800

1 016

Olajlen

GK Zoltán

100

10 000

1 000

1 270

Tavaszi árpa

Annabell

160

4 000

640

813

Bojos

200

4 200

840

1 067

Concerto

200

4 600

920

1 168

Conchita

200

4 500

900

1 143

Ebson

200

3 800

760

965

Gesine

160

4 000

640

813

GK Habzó

200

4 500

900

1 143

GK Toma

200

4 500

900

1 143

KH Lédi

250

3 100

775

984

KH Lilla

250

3 100

775

984

KWS Amadora

200

7 000

1 400

1 778

Malz

200

4 600

920

1 168

Marthe

160

4 000

640

813

Maurítia

250

3 100

775

984

Overture

200

4 600

920

1 168

Paula

210

8 900

1 869

2 374

Planet

200

4 600

920

1 168

Salome

160

4 000

640

813

Tocada

250

3 100

775

984

Traveler

200

4 600

920

1 168

Victoriana

200

4 500

900

1 143

Wilma

210

8 900

1 869

2 374

Xanadu

160

4 000

640

813

Tavaszi búza

Anabel

200

4 500

900

1 143

Astrid

200

4 500

900

1 143

GK Március

200

4 500

900

1 143

Granny

200

4 500

900

1 143

KWS Collada

200

7 000

1 400

1 778

Liskamm

210

9 500

1 995

2 534

Lona

220

4 300

946

1 201

Nogal

180

4 800

864

1 097

Sensas

200

4 500

900

1 143

Vánek

220

4 300

946

1 201

Tavaszi durumbúza

Durofinus

210

9 800

2 058

2 614

Durofox

210

9 800

2 058

2 614

Duromax

210

9 800

2 058

2 614

Floradur

200

9 500

1 900

2 413

Nicodur

210

9 800

2 058

2 614

Odisseo

220

6 226

1 370

1 740

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4 500

900

1 143

Tavaszi zab

Baron

200

4 950

990

1 257

Effektiv

200

4 500

900

1 143

GK Kormorán

180

4 500

810

1 029

Mv Pehely

180

5 000

900

1 143

Poseidon

160

4 000

640

813

Prokop

200

4 950

990

1 257

Raven

150

4 000

600

762

Scorpion

160

4 000

640

813

Typhon

200

4 950

990

1 257

Szeged, 2017. december 5.