Menü Bezárás

2017 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
KÖZLEMÉNYE
2017. évi tavaszi vetésekhez

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Nettó Ft/ha +ÁFA

Bruttó Ft/ha

Borsó

Astronaute

250

12000

3 000

3 810

Atlas

300

9000

2 700

3 429

Concorde

250

12000

3 000

3 810

Eso

300

9000

2 700

3 429

Impuls

300

9000

2 700

3 429

Kayanne

300

3100

930

1 181

Salamanca

250

12000

3 000

3 810

Santana

300

9000

2 700

3 429

Tinker

300

9000

2 700

3 429

Tip

230

11600

2 668

3 388

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

3500

10 500

13 335

Démon

3000

3500

10 500

13 335

Katica

3000

3500

10 500

13 335

Pannónia

3000

5000

15 000

19 050

PE Botond

3000

3500

10 500

13 335

Járó durumbúza

Levante (járó)

220

6180

1 360

1 727

Saragolla (járó)

220

6180

1 360

1 727

Járóbúza

Figaro Járó

220

4600

1 012

1 285

Mv Karizma (járó)

220

4300

946

1 201

Mv Kikelet (járó)

220

4300

946

1 201

SW Kadrilj (járó)

220

4500

990

1 257

Lucerna

KM Maraton

20

30000

600

762

Olimpia

20

40000

800

1 016

Olajlen

GK Sandra

100

10000

1 000

1 270

GK Zoltán

100

10000

1 000

1 270

Tavaszi árpa

Annabell

160

4000

640

813

Bojos

200

4000

800

1 016

Concerto

200

4600

920

1 168

Conchita

200

4500

900

1 143

Ebson

200

4000

800

1 016

Gesine

160

4000

640

813

GK Habzó

200

4500

900

1 143

GK Toma

200

4500

900

1 143

KWS Amadora

200

7000

1 400

1 778

Malz

200

4600

920

1 168

Marthe

160

4000

640

813

Maurítia

200

3100

620

787

Mona

210

8900

1 869

2 374

Overture

200

4600

920

1 168

Paula

210

8900

1 869

2 374

Planet

200

4600

920

1 168

Prestige

200

4600

920

1 168

Quench

200

4600

920

1 168

Tocada

200

3100

620

787

Traveler

200

4600

920

1 168

Victoriana

200

4500

900

1 143

Wilma

210

8900

1 869

2 374

Xanadu

160

4000

640

813

Tavaszi búza

Anabel

200

4500

900

1 143

Astrid

200

4500

900

1 143

GK Március

200

4500

900

1 143

Granny

200

4500

900

1 143

KWS Collada

200

7000

1 400

1 778

Lona

220

4300

946

1 201

Sensas

200

4500

900

1 143

Vánek

220

4300

946

1 201

Tavaszi durumbúza

Durobonus

210

9450

1 985

2 521

Durofox

210

9800

2 058

2 614

Duromax

210

9800

2 058

2 614

Floradur

200

9500

1 900

2 413

Nicodur

210

9800

2 058

2 614

Odisseo

220

6180

1 360

1 727

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4500

900

1 143

Tavaszi zab

Baron

200

4950

990

1 257

Effektiv

200

4500

900

1 143

GK Kormorán

180

4500

810

1 029

Mv Pehely

150

4300

645

819

Poseidon

160

4000

640

813

Prokop

200

4950

990

1 257

Raven

160

4000

640

813

Scorpion

160

4000

640

813

Typhon

200

4950

990

1 257

Szeged, 2016. december 2.