Menü Bezárás

2016 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
KÖZLEMÉNYE
2016 tavaszi vetésekhez

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb

szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ha + ÁFA

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Figaro

220

4 500

990

1 257

Mv Karizma

220

4 300

946

1 201

Mv Kikelet

220

4 300

946

1 201

SW Kadrilj

220

4 500

990

1 257

Járó durumbúza

Levante

220

6 000

1 320

1 676

Saragolla

220

6 000

1 320

1 676

Tavaszi búza

GK Március

200

4 500

900

1 143

Granny

200

9 500

1 900

2 413

Lona

220

4 300

946

1 201

Sensas

200

3 000

600

762

Vánek

220

4 300

946

1 201

Tavaszi durumbúza

Durobonus

210

9 450

1 985

2 520

Duromax

210

9 800

2 058

2 614

Grecale

220

6 000

1 320

1 676

Floradur

200

9 500

1 900

2 413

Nicodur

210

9 800

2 058

2 614

Odisseo

220

6 000

1 320

1 676

Tavaszi árpa

Annabell

160

4 000

640

813

Bojos

200

4 000

800

1 016

Concerto

200

4 600

920

1 168

Conchita

200

4 500

900

1 143

Ebson

200

4 000

800

1 016

GK Habzó

200

4 500

900

1 143

GK Toma

200

4 500

900

1 143

Grace

200

4 600

920

1 168

Malz

200

4 600

920

1 168

Marthe

160

4 000

640

813

Maurítia

200

3 100

620

787

Mona

210

8 900

1 869

2 374

Overture

200

4 600

920

1 168

Paula

210

8 900

1 869

2 374

Prestige

200

4 600

920

1 168

Quench

200

4 600

920

1 168

Tocada

200

3 100

620

787

Traveler

200

4 600

920

1 168

Xanadu

160

4 000

640

813

Wilma

210

8 900

1 869

2 374

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4 500

900

1 143

Tavaszi zab

Baron

200

4 950

990

1 257

Effektiv

200

3 000

600

762

GK Kormorán

180

4 500

810

1 029

Mv Pehely

150

4 300

645

819

Raven

150

4 000

600

762

Scorpion

160

4 000

640

813

Typhon

200

4 950

990

1 257

Borsó

Concorde

250

12 000

3 000

3 810

Kayanne

300

3 100

930

1 181

Salamanca

250

12 000

3 000

3 810

Santana

300

9 000

2 700

3 429

Eso

300

9 000

2 700

3 429

Tinker

300

9 000

2 700

3 429

Lucerna

Olimpia

20

40 000

800

1 016

KM Maraton

20

30 000

600

762

Olajlen

GK Sandra

100

10 000

1 000

1 270

GK Zoltán

100

10 000

1 000

1 270

Burgonya

Balatoni rózsa

3 000

4 000

12 000

15 240

Démon

3 000

4 000

12 000

15 240

Katica

3 000

4 000

12 000

15 240

Pannónia

3 000

5 000

15 000

19 050

Szeged, 2015. december 01.