Menü Bezárás

2013 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
KÖZLEMÉNYE
2013 tavaszi vetésekhez

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb

szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ ha

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

4000

880

1118

 

Mv Kikelet

220

4000

880

1118

 

SW Kadrilj

220

4500

990

1257

Tavaszi búza

GK Március

200

4200

840

1067

 

Granny

200

9500

1900

2413

 

Lona

220

4000

880

1118

 

Sensas

200

3000

600

762

 

Vánek

220

4000

880

1118

Tavaszi durumbúza

Durobonus

200

9450

1890

2400

 

Duromax

200

9800

1960

2489

Tavaszi árpa

Annabell

160

6000

960

1219

 

Bojos

200

4000

800

1016

 

Concerto

200

4600

920

1168

 

Conchita

200

4000

800

1016

 

Datcha

170

8900

1513

1922

 

Ebson

200

4000

800

1016

 

Grace

200

4600

920

1168

 

Jersey

200

4600

920

1168

 

KH Lédi

200

3100

620

787

 

Malz

200

4600

920

1168

 

Marthe

160

6000

960

1219

 

Maurítia

200

3100

620

787

 

Prestige

200

4600

920

1168

 

Quench

200

4600

920

1168

 

Scarlett

200

5500

1100

1397

 

Sylphide

200

4600

920

1168

 

Tocada

200

3100

620

787

 

Thorgall

200

4600

920

1168

 

Traveler

200

4600

920

1168

 

Xanadu

160

6000

960

1219

 

Victoriana

200

4000

800

1016

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4400

880

1118

Tavaszi zab

Baron

150

4950

743

943

 

Effektiv

200

3000

600

762

 

GK Kormorán

180

4200

756

960

 

Mv Pehely

150

4000

600

762

 

Scorpion

160

6000

960

1219

 

Typhon

150

4950

743

943

Borsó

Concorde

250

12000

3000

3810

 

Salamanca

250

12000

3000

3810

 

Santana

300

7000

2100

2667

 

Tinker

300

7000

2100

2667

Lucerna

Olimpia

20

30000

600

762

 

KM Maraton

20

30000

600

762

Olajlen

GK Hungarian Gold

100

10000

1000

1270

 

GK Sandra

100

10000

1000

1270

 

GK Zoltán

100

10000

1000

1270

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

4000

12000

15240

 

Démon

3000

4000

12000

15240

 

Góliát

3000

4000

12000

15240

 

Katica

3000

4000

12000

15240

 

Lilla/Lorett

3000

4000

12000

15240

 

Pannónia

3000

5000

15000

19050

 

Százszorszép/Rioja

3000

4000

12000

15240

 

White Lady

3000

4000

12000

15240

Szeged 2012.12.10.