Menü Bezárás

2012 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
KÖZLEMÉNYE
2012 tavaszi vetésekhez

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj                 1995. évi           XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség                Kg/ha

Legalacsonyabb

szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ha

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

3500

770

978

 

Mv Kikelet

220

3500

770

978

Tavaszi búza

GK Március

200

3500

700

889

 

Granny

200

9500

1900

2413

 

Lona

220

3500

770

978

 

Sensas

200

3000

600

762

 

Vánek

220

3500

770

978

Tavaszi durumbúza

Durobonus

200

9450

1890

2400

Tavaszi árpa

Annabell

160

5000

800

1016

 

Conchita

200

3400

680

864

 

Datcha

170

8900

1513

1922

 

Jersey

200

3500

700

889

 

KH Lédi

200

3100

620

787

 

Malz

200

3500

700

889

 

Marthe

160

5000

800

1016

 

Maurítia

200

3100

620

787

 

Prestige

200

3500

700

889

 

Quench

200

3500

700

889

 

Scarlett

200

3500

700

889

 

Sylphide

200

3500

700

889

 

Thorgall

200

3500

700

889

 

Tocada

200

3100

620

787

 

Xanadu

160

5000

800

1016

 

Victoriana

200

3400

680

864

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

3400

680

864

Tavaszi zab

Effectiv

200

3000

600

762

 

GK Kormorán

180

3600

648

823

 

Mv Pehely

150

3300

495

629

 

Scorpion

160

5000

800

1016

 

Typhon

150

4950

743

943

Borsó

Concorde

250

10000

2500

3175

 

Salamanca

250

10000

2500

3175

 

Santana

300

4700

1410

1791

 

Tinker

300

4700

1410

1791

Lucerna

Olimpia

20

30000

600

762

 

KM Maraton

20

30000

600

762

Olajlen

GK Barbara

100

10000

1000

1270

 

GK Hungarian Gold

100

10000

1000

1270

 

GK Sandra

100

10000

1000

1270

 

GK Zoltán

100

10000

1000

1270

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

4000

12000

15240

 

Góliát

3000

4000

12000

15240

 

Démon

3000

4000

12000

15240

 

Katica

3000

4000

12000

15240

 

Lilla/Lorett

3000

4000

12000

15240

 

Pannónia

3000

5000

15000

19050

 

Százszorszép/Rioja

3000

4000

12000

15240

 

White Lady

3000

4000

12000

15240

Szeged 2011.11.29.