Menü Bezárás

2011 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
2011 tavaszi
KÖZLEMÉNYE
/Vidékfejlesztési Értesítő szerkesztőségének 2010.12.01-n megküldve/

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

Növényfaj
1995. évi
XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott
fajta

Ajánlott
vetési mennyiség
Kg/ha

Legalacsonyabb
szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ha

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

3500

770

978

Tavaszi búza

Lona

220

3500

770

978

Sensas

200

3000

600

762

Vánek

220

3500

770

978

Tavaszi durumbúza

Durobonus

200

9450

1890

2400

Tavaszi árpa

Annabell

160

4500

720

914

Conchita

200

3400

680

864

Jersey

200

3500

700

889

Malz

200

3500

700

889

Marthe

160

4500

720

914

Prestige

200

3500

700

889

Quench

200

3500

700

889

Scarlett

200

3500

700

889

Sylphide

200

3500

700

889

Thorgall

200

3500

700

889

Xanadu

160

4500

720

914

Victoriana

200

3400

680

864

KH Lédi

200

3100

620

787

Maurítia

200

3100

620

787

Tocada

200

3100

620

787

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

3300

660

838

Tavaszi zab

Effectiv

200

3000

600

762

GK Kormorán

180

3250

585

743

Mv Pehely

150

3300

495

629

Typhon

150

4950

742

942

Borsó

Concorde

220

7000

1540

1956

Santana

300

4700

1410

1791

Tinker

300

4700

1410

1791

Lucerna

Olimpia

20

30000

600

762

KM Maraton

20

30000

600

762

Tavaszi repce

Heros

5

500000

2500

3175

Olajlen

GK Barbara

100

10000

1000

1270

GK Hungarian Gold

100

10000

1000

1270

GK Sandra

100

10000

1000

1270

GK Zoltán

100

10000

1000

1270

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

3500

10500

13335

Góliát

3000

3500

10500

13335

Katica

3000

3500

10500

13335

Lilla/Lorett

3000

3500

10500

13335

Pannónia

3000

5000

15000

19050

Százszorszép/Rioja

3000

3500

10500

13335

White Lady

3000

3500

10500

13335