Menü Bezárás

Tapasztalatok

Tapasztalatok
a 2009. évi Fajtahasználati nyilatkozat kitöltésével

Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Termelőknek és Feldolgozóknak a nyilatkozatok korrekt kitöltését és határidőre történő visszaküldését. Új törvényi kötelezettségről lévén szó, a jövőben igyekszünk hasznosítani telefonos megkeresésük során szerzett tapasztalatokat. Az adatfeldolgozás jelenleg folyamatban van, de az eddigi gyöngyszemeket és az azokra adott választ szeretném megosztani Önökkel:

–        Voltak, akik azt kérdezték, hogy tényleg nemkötelező nyilatkozni, mert azt mondta XYZ?! Az ilyen „hozzáértőnek” felhívnám a figyelmét arra, hogy a törvény nem tudása nem mentesít az alól Legalább olvasta volna el felhívásunkat és a kitöltési útmutatót, esetleg az idézett törvényt.

–        Kistermelői alanyi mentességet többen vitatták, hogy miért van és miért annyi? A törvénnyel és EU-s rendelettel nehéz vitatkozni.

–        Kistermelő fogalma a 20 ha értelmezése körül forgolódott. Azt hittük, elég beidézni a jogszabályi helyeket és az ennek megfelelő kérdést feltenni. Részletesebb kifejtésben mezőgazdasági kistermelő – tekintet nélkül a termetre – aki szántóföldi növénytermesztéssel összesen 20 hektárnál, illetve burgonyánál 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik, függetlenül attól, hogy saját tulajdonában áll-e az vagy azt más jogcímen használja.  Előfordulhat, hogy burgonya vonatkozásában valaki nem minősül kistermelőnek, de az együttes terület mégsem nagyobb 20 hektárnál, így a többi faj oltalmazott fajtáira alanyi mentesség illeti meg.

–        Más cég által képviselt oltalmazott fajta. Hangsúlyozottan és ismételten kérem, csak azokról a fajtákról nyilatkozzanak, amelyek az adott időszak fajtahasználati nyilatkozati felhívásban szerepelnek. Itt említem meg, hogy az általunk képviselt jogosultak hibrid fajtáiról sem kell számot adniuk.

–        Termelői fajtahasználati táblázat belső fehér és zöld mezőkre osztása többeknek kitöltési problémát okozott, így ezt a jövő időszakban megváltoztatjuk.

–        Elvetett fajtánkénti területet még nem mindenki egész hektárban adta meg. (Kerekítés 0,50 ha-ig lefelé 0 ha-ra, 0,51 ha-tól felfelé, tehát 1 ha-ra.)

–        Elvetett mag mennyisége, itt az adott területre elvetett összes kg-t kell megadni és nem a kg/ha vetőmagnormát. A repcénél nem gondoltunk a magdarabszámos kiszerelésre, ahol a zsák db-ot elfogadtuk.

–        Fizetendő jogdíj nettó Ft-os összesítését azért kértük, hogy nettó összeg könnyebben beírható, a bruttó költség tervezhető legyen.

–        Legtöbb probléma a fémzárszámok megadásával volt, mert a számlák már a könyvelőnél vannak, több vetőmag forgalmazó számlájáról ezek hiányoztak, illetve nem minden esetben állt rendelkezésre fémzárcímke. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagjai részére ebben a kérdésben intézkedik.

–        Feldolgozói nyilatkozatnál a bérfeldolgozásról kellett nyilatkozni. Több érintettel telefonon sikerült tisztázni, hogy a vetőmag értékesítés nem tartozik ebbe a körbe.

–        Jogdíj fizetési felhívást még nem bocsátottunk ki, ennek ellenére néhány termelő befizette azt. Ezek könyvelése a fejlesztés alatt álló számítógépes rendszerben valósul meg, Ha az adatfeldolgozás során az derül ki, hogy valaki fémzárolt vetőmag után ismételt jogdíjat akarna befizetni, azt nem vetjük ki. Ha már be is fizette, akkor ezen összeg visszautalásra kerül, mert a vetőmag árában már korábban megfizették a licencdíjat.

–        Termelői igényként merült fel, a fajták jobb megismerése, ezért megbízóinknak lehetőséget biztosítunk linkjeik elhelyezésére honlapunkon.

Kedves Termelő és Feldolgozó! Kérem, ne csak mástól érdeklődjön a visszavetett és utántermesztett vetőmag használat kérdésében, hanem információért forduljon bizalommal a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.-hez.

Szeged, 2010. február 24.

Seprenyi Bálint István

ügyvezető