vasárnap, május 26, 2019
   
Betűméret

2014 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.


KÖZLEMÉNYE


2014. évi tavaszi vetésekhez

Atalálmányok szabadalmioltalmárólszóló 1995. éviXXXIII. módosított törvény– az EUrendeleteinekmegfelelően – szabályozza a növényfajta- oltalombóleredő(FarmSaved Seed - FSS) díjigényt:

 

„109/A.§ (1)Amezőgazdaságitermelő – a hibridek ésszintetikusfajták kivételével– a jogosultengedélye nélkülsajátgazdaságában szaporítás céljábólhasznosíthatja a betakarításbólszármazóolyan terményt, amelyhez a (2)bekezdésben meghatározottnövényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalomalattálló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakbanegyütt:vetőmag)sajátgazdaságában való elvetéséveljutotthozzá. E hasznosításra tekintettel– a (4) bekezdésben meghatározottkivétellel– a jogosultatméltányosösszegű díjazás illeti meg.”

 

 

Agazdálkodóiprivilégiumés a jogosultidíjigényelőzetesmagalapozására a FajtaoltalmiNonprofitKft. az alábbiakban közzéteszia megbízási szerződéseibe foglalt,általa képviseltfajták1 hektárraeső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó általajánlottvetőmagmennyiségetés tömegegységrevetítettlicencdíj-mértéket– 109/A§ (9).

 

 

Avisszavetettvetőmag (utántermesztettvetőgumó) utáni„díjfizetési kötelezettség nemterheliazta mezőgazdaságitermelőt,akiszámtóföldi növénytermesztéssel20 hektárnál- ,illetveburgonya esetében1 hektárnál

– kisebbterületen foglalkozik– 109/A§ (4)”.

 

Növényfaj

1995. évi

XXXIII.

Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevez ése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacso nyabb szap. fokú

fémzárolt vetőmag árába épített

licencdíj

50%-a

Ft/tonna

+ ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ha+ÁFA

Bruttó Jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

4 300

946

1 201

 

Mv Kikelet

220

4 300

946

1 201

 

SWKadrilj

220

4 500

990

1 257

Tavaszibúza

GKMárcius

200

4 400

880

1 118

 

Granny

200

9 500

1 900

2 413

 

Lona

220

4 300

946

1 201

 

Sensas

200

3 000

600

762

 

Vánek

220

4 300

946

1 201

Tavaszi

durumbúza

Durobonus

200

9 450

1 890

2 400

 

Duromax

200

9 800

1 960

2 489

 

Grecale

220

6 000

1 320

1 676

 

Floradur

200

3 000

600

762

Tavasziárpa

Annabell

160

4 000

640

813

 

Bojos

200

4 000

800

1 016

 

Concerto

200

4 600

920

1 168

 

Conchita

200

4 500

900

1 143

 

Datcha

170

8 900

1 513

1 922

 

Ebson

200

4 000

800

1 016

 

GKHabzó

200

4 400

880

1 118

 

Grace

200

4 600

920

1 168

 

Jersey

200

4 600

920

1 168

 

Malz

200

4 600

920

1 168

 

Marthe

160

4 000

640

813

 

Maurítia

200

3 100

620

787

 

Prestige

200

4 600

920

1 168

 

Quench

200

4 600

920

1 168

 

Thorgall

200

4 600

920

1 168

 

Tocada

200

3 100

620

787

 

Traveler

200

4 600

920

1 168

 

Xanadu

160

4 000

640

813

 

Victoriana

200

4 500

900

1 143

Tavaszitritikálé    GKIdus     200           4 400     880        1 118

Tavaszizab

Baron

150

4 950

743

943

 

Effektiv

200

3 000

600

762

 

GKKormorán

180

4 400

792

1 006

 

Mv Pehely

150

4 300

645

819

 

Scorpion

160

4 000

640

813

 

Typhon

150

4 950

743

943

Borsó

Concorde

250

12 000

3 000

3 810

 

Salamanca

250

12 000

3 000

3 810

Santana

300

9 000

2 700

3 429

Tinker

300

9 000

2 700

3 429

Lucerna

Olimpia

20

40 000

800

1 016

 

KMMaraton

20

30 000

600

762

Olajlen

GKSandra

100

10 000

1 000

1 270

 

GKZoltán

100

10 000

1 000

1 270

Burgonya

Balatonirózsa

3000

4 000

12 000

15 240

 

Démon

3000

4 000

12 000

15 240

 

Góliát

3000

4 000

12 000

15 240

 

Katica

3000

4 000

12 000

15 240

 

Lilla/Lorett

3000

4 000

12 000

15 240

 

Pannónia

3000

5 000

15 000

19 050

 

Százszorszép/Rio ja

 

3000

 

4 000

 

12 000

 

15 240

 

WhiteLady

3000

4 000

12 000

15 240

 

Szeged, 2013. 11. 29.

Alapértelmezett beállítások