vasárnap, május 26, 2019
   
Betűméret

2013 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.

KÖZLEMÉNYE

2013 tavaszi vetésekhez


A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”


A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).


A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál - ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.


Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb

szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ ha

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

4000

880

1118


Mv Kikelet

220

4000

880

1118


SW Kadrilj

220

4500

990

1257

Tavaszi búza

GK Március

200

4200

840

1067


Granny

200

9500

1900

2413


Lona

220

4000

880

1118


Sensas

200

3000

600

762


Vánek

220

4000

880

1118

Tavaszi durumbúza

Durobonus

200

9450

1890

2400


Duromax

200

9800

1960

2489

Tavaszi árpa

Annabell

160

6000

960

1219


Bojos

200

4000

800

1016


Concerto

200

4600

920

1168


Conchita

200

4000

800

1016


Datcha

170

8900

1513

1922


Ebson

200

4000

800

1016


Grace

200

4600

920

1168


Jersey

200

4600

920

1168


KH Lédi

200

3100

620

787


Malz

200

4600

920

1168


Marthe

160

6000

960

1219


Maurítia

200

3100

620

787


Prestige

200

4600

920

1168


Quench

200

4600

920

1168


Scarlett

200

5500

1100

1397


Sylphide

200

4600

920

1168


Tocada

200

3100

620

787


Thorgall

200

4600

920

1168


Traveler

200

4600

920

1168


Xanadu

160

6000

960

1219


Victoriana

200

4000

800

1016

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4400

880

1118

Tavaszi zab

Baron

150

4950

743

943


Effektiv

200

3000

600

762


GK Kormorán

180

4200

756

960


Mv Pehely

150

4000

600

762


Scorpion

160

6000

960

1219


Typhon

150

4950

743

943

Borsó

Concorde

250

12000

3000

3810


Salamanca

250

12000

3000

3810


Santana

300

7000

2100

2667


Tinker

300

7000

2100

2667

Lucerna

Olimpia

20

30000

600

762


KM Maraton

20

30000

600

762

Olajlen

GK Hungarian Gold

100

10000

1000

1270


GK Sandra

100

10000

1000

1270


GK Zoltán

100

10000

1000

1270

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

4000

12000

15240


Démon

3000

4000

12000

15240


Góliát

3000

4000

12000

15240


Katica

3000

4000

12000

15240


Lilla/Lorett

3000

4000

12000

15240


Pannónia

3000

5000

15000

19050


Százszorszép/Rioja

3000

4000

12000

15240


White Lady

3000

4000

12000

15240

Szeged 2012.12.10.

Alapértelmezett beállítások