péntek, június 22, 2018
   
Betűméret

2012 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.

KÖZLEMÉNYE

2012 tavaszi vetésekhez


A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”


A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).


A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál - ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.


Növényfaj                 1995. évi           XXXIII. Tv.

109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség                Kg/ha

Legalacsonyabb

szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a

Ft/tonna + ÁFA

Nettó jogdíj Ft/ha

Bruttó jogdíj Ft/ha

Járó búza

Mv Karizma

220

3500

770

978


Mv Kikelet

220

3500

770

978

Tavaszi búza

GK Március

200

3500

700

889


Granny

200

9500

1900

2413


Lona

220

3500

770

978


Sensas

200

3000

600

762


Vánek

220

3500

770

978

Tavaszi durumbúza

Durobonus

200

9450

1890

2400

Tavaszi árpa

Annabell

160

5000

800

1016


Conchita

200

3400

680

864


Datcha

170

8900

1513

1922


Jersey

200

3500

700

889


KH Lédi

200

3100

620

787


Malz

200

3500

700

889


Marthe

160

5000

800

1016


Maurítia

200

3100

620

787


Prestige

200

3500

700

889


Quench

200

3500

700

889


Scarlett

200

3500

700

889


Sylphide

200

3500

700

889


Thorgall

200

3500

700

889


Tocada

200

3100

620

787


Xanadu

160

5000

800

1016


Victoriana

200

3400

680

864

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

3400

680

864

Tavaszi zab

Effectiv

200

3000

600

762


GK Kormorán

180

3600

648

823


Mv Pehely

150

3300

495

629


Scorpion

160

5000

800

1016


Typhon

150

4950

743

943

Borsó

Concorde

250

10000

2500

3175


Salamanca

250

10000

2500

3175


Santana

300

4700

1410

1791


Tinker

300

4700

1410

1791

Lucerna

Olimpia

20

30000

600

762


KM Maraton

20

30000

600

762

Olajlen

GK Barbara

100

10000

1000

1270


GK Hungarian Gold

100

10000

1000

1270


GK Sandra

100

10000

1000

1270


GK Zoltán

100

10000

1000

1270

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

4000

12000

15240


Góliát

3000

4000

12000

15240


Démon

3000

4000

12000

15240


Katica

3000

4000

12000

15240


Lilla/Lorett

3000

4000

12000

15240


Pannónia

3000

5000

15000

19050


Százszorszép/Rioja

3000

4000

12000

15240


White Lady

3000

4000

12000

15240

Szeged 2011.11.29.

Alapértelmezett beállítások