kedd, november 24, 2020
   
Betűméret

2020 tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.

 

KÖZLEMÉNYE

 

2020. évi tavaszi vetésekhez

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

 

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

 

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

 

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Nettó Ft/ha +ÁFA

Bruttó Ft/ha

Borsó

Astronaute

250

15 000

3 750

4 763

 

Atlas

280

9 000

2 520

3 200

 

Eso

280

9 000

2 520

3 200

 

Impuls

280

9 000

2 520

3 200

 

Kayanne

200

4 950

990

1 257

 

Salamanca

250

15 000

3 750

4 763

 

Santana

300

9 000

2 700

3 429

 

Tinker

300

9 000

2 700

3 429

Burgonya

Balatoni rózsa

3 500

3 000

10 500

13 335

 

Démon

3 500

3 000

10 500

13 335

 

Katica

3 500

3 000

10 500

13 335

 

Pannónia

3 000

5 000

15 000

19 050

 

PE Botond

3 500

3 000

10 500

13 335

Járó durumbúza

Pescadou

180

4 800

864

1 097

Járóbúza

Figaro Járó

200

4 950

990

1 257

 

Granus (járó)

180

8 000

1 440

1 829

 

Lennox (járó)

180

8 000

1 440

1 829

 

Mv Karizma (járó)

220

4 300

946

1 201

 

Mv Kikelet (járó)

220

4 300

946

1 201

 

SW Kadrilj (járó)

220

4 500

990

1 257

Lucerna

KM Maraton

25

1 200

30

38

 

Olimpia

20

40 000

800

1 016

Olajlen

GK Zoltán

100

10 000

1 000

1 270

Tavaszi árpa

Annabell

160

8 000

1 280

1 626

 

Bojos

200

4 200

840

1 067

 

Concerto

200

4 600

920

1 168

 

Conchita

200

4 500

900

1 143

 

Ebson

200

4 000

800

1 016

 

Eifel

200

4 500

900

1 143

 

Elektra

180

7 000

1 260

1 600

 

Gesine

160

8 000

1 280

1 626

 

GK Habzó

200

4 500

900

1 143

 

GK Toma

200

4 500

900

1 143

 

KH Lédi

250

3 100

775

984

 

KH Lilla

250

3 100

775

984

 

KWS Amadora

200

7 000

1 400

1 778

 

Malz

200

4 600

920

1 168

 

Marthe

160

8 000

1 280

1 626

 

Maurítia

250

3 100

775

984

 

Odyssey

200

4 000

800

1 016

 

Overture

200

4 600

920

1 168

 

Planet

200

4 600

920

1 168

 

RAGT Prestige

200

4 200

840

1 067

 

Regency

200

9 500

1 900

2 413

 

RGT Planet

2 000

4 200

8 400

10 668

 

Salome

160

8 000

1 280

1 626

 

Tocada

250

3 100

775

984

 

Traveler

200

4 600

920

1 168

 

Victoriana

200

4 500

900

1 143

 

Wilma

210

8 900

1 869

2 374

 

Xanadu

160

8 000

1 280

1 626

Tavaszi búza

Anabel

200

4 500

900

1 143

 

Astrid

200

4 500

900

1 143

 

Calixo

200

4 500

900

1 143

 

Cornetto (tavaszi)

200

4 500

900

1 143

 

GK Március

200

4 500

900

1 143

 

Granny

200

4 500

900

1 143

 

IS Jariella

200

7 000

1 400

1 778

 

KWS Collada

200

7 000

1 400

1 778

 

Liskamm

210

9 500

1 995

2 534

 

Lona

220

4 300

946

1 201

 

Nogal

180

4 800

864

1 097

 

Sensas

200

4 500

900

1 143

 

Vánek

220

4 300

946

1 201

Tavaszi durumbúza

Durofinus

210

9 800

2 058

2 614

 

Durofox

210

9 800

2 058

2 614

 

Duromax

210

9 800

2 058

2 614

 

Floradur

200

9 500

1 900

2 413

 

Nicodur

200

9 500

1 900

2 413

 

Rosadur

200

9 500

1 900

2 413

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4 500

900

1 143

Tavaszi zab

Baron

200

8 900

1 780

2 261

 

Bingo

180

4 500

810

1 029

 

Breton

180

4 500

810

1 029

 

Effektiv

200

4 500

900

1 143

 

GK Kormorán

180

4 500

810

1 029

 

IS Aventis

190

7 000

1 330

1 689

 

Mv Ménes

180

5 000

900

1 143

 

Mv Pehely

180

5 000

900

1 143

 

Mv Szellő

180

5 000

900

1 143

 

Poseidon

160

8 000

1 280

1 626

 

Prokop

200

8 900

1 780

2 261

 

Raven

150

4 000

600

762

 

Scorpion

160

8 000

1 280

1 626

 

Spartan

160

8 000

1 280

1 626

 

Typhon

200

8 900

1 780

2 261

 

 

 

Szeged, 2019. december 5.

Alapértelmezett beállítások