vasárnap, január 21, 2018
   
Betűméret

2018 Tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.

 

KÖZLEMÉNYE

 

2018. évi tavaszi vetésekhez

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

 

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

 

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

 

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség                Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Borsó

Astronaute

250

12 000

 

Atlas

280

9 000

 

Concorde

250

12 000

 

Eso

280

9 000

 

Impuls

280

9 000

 

Kayanne

200

4 670

 

Salamanca

250

12 000

 

Santana

300

9 000

 

Tinker

300

9 000

 

Tip

230

11 600

Burgonya

Balatoni rózsa

3 000

3 500

 

Démon

3 000

3 500

 

Katica

3 000

3 500

 

Pannónia

3 000

5 000

 

PE Botond

3 000

3 500

Járó durumbúza

Levante (járó)

220

6 226

 

Pescadou

180

4 800

 

Saragolla (járó)

220

6 226

Járóbúza

Figaro Járó

200

4 670

 

Granus (járó)

180

4 000

 

Lennox (járó)

180

4 000

 

Mv Karizma (járó)

220

4 300

 

Mv Kikelet (járó)

220

4 300

 

SW Kadrilj (járó)

220

4 500

Lucerna

KM Maraton

20

30 000

 

Olimpia

20

40 000

Olajlen

GK Zoltán

100

10 000

Tavaszi árpa

Annabell

160

4 000

 

Bojos

200

4 200

 

Concerto

200

4 600

 

Conchita

200

4 500

 

Ebson

200

3 800

 

Gesine

160

4 000

 

GK Habzó

200

4 500

 

GK Toma

200

4 500

 

KH Lédi

250

3 100

 

KH Lilla

250

3 100

 

KWS Amadora

200

7 000

 

Malz

200

4 600

 

Marthe

160

4 000

 

Maurítia

250

3 100

 

Overture

200

4 600

 

Paula

210

8 900

 

Planet

200

4 600

 

Salome

160

4 000

 

Tocada

250

3 100

 

Traveler

200

4 600

 

Victoriana

200

4 500

 

Wilma

210

8 900

 

Xanadu

160

4 000

Tavaszi búza

Anabel

200

4 500

 

Astrid

200

4 500

 

GK Március

200

4 500

 

Granny

200

4 500

 

KWS Collada

200

7 000

 

Liskamm

210

9 500

 

Lona

220

4 300

 

Nogal

180

4 800

 

Sensas

200

4 500

 

Vánek

220

4 300

Tavaszi durumbúza

Durofinus

210

9 800

 

Durofox

210

9 800

 

Duromax

210

9 800

 

Floradur

200

9 500

 

Nicodur

210

9 800

 

Odisseo

220

6 226

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4 500

Tavaszi zab

Baron

200

4 950

 

Effektiv

200

4 500

 

GK Kormorán

180

4 500

 

Mv Pehely

180

5 000

 

Poseidon

160

4 000

 

Prokop

200

4 950

 

Raven

150

4 000

 

Scorpion

160

4 000

 

Typhon

200

4 950

 

 

 

Szeged, 2017. december 5.

Alapértelmezett beállítások