kedd, február 20, 2018
   
Betűméret

2017 Tavasz

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.

 

KÖZLEMÉNYE

 

2017. évi tavaszi vetésekhez

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”

 

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).

 

A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál - ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.

 

Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése

Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA

Borsó

Astronaute

250

12000

 

Atlas

300

9000

 

Concorde

250

12000

 

Eso

300

9000

 

Impuls

300

9000

 

Kayanne

300

3100

 

Salamanca

250

12000

 

Santana

300

9000

 

Tinker

300

9000

 

Tip

230

11600

Burgonya

Balatoni rózsa

3000

3500

 

Démon

3000

3500

 

Katica

3000

3500

 

Pannónia

3000

5000

 

PE Botond

3000

3500

Járó durumbúza

Levante (járó)

220

6180

 

Saragolla (járó)

220

6180

Járóbúza

Figaro Járó

220

4600

 

Mv Karizma (járó)

220

4300

 

Mv Kikelet (járó)

220

4300

 

SW Kadrilj (járó)

220

4500

Lucerna

KM Maraton

20

30000

 

Olimpia

20

40000

Olajlen

GK Sandra

100

10000

 

GK Zoltán

100

10000

Tavaszi árpa

Annabell

160

4000

 

Bojos

200

4000

 

Concerto

200

4600

 

Conchita

200

4500

 

Ebson

200

4000

 

Gesine

160

4000

 

GK Habzó

200

4500

 

GK Toma

200

4500

 

KWS Amadora

200

7000

 

Malz

200

4600

 

Marthe

160

4000

 

Maurítia

200

3100

 

Mona

210

8900

 

Overture

200

4600

 

Paula

210

8900

 

Planet

200

4600

 

Prestige

200

4600

 

Quench

200

4600

 

Tocada

200

3100

 

Traveler

200

4600

 

Victoriana

200

4500

 

Wilma

210

8900

 

Xanadu

160

4000

Tavaszi búza

Anabel

200

4500

 

Astrid

200

4500

 

GK Március

200

4500

 

Granny

200

4500

 

KWS Collada

200

7000

 

Lona

220

4300

 

Sensas

200

4500

 

Vánek

220

4300

Tavaszi durumbúza

Durobonus

210

9450

 

Durofox

210

9800

 

Duromax

210

9800

 

Floradur

200

9500

 

Nicodur

210

9800

 

Odisseo

220

6180

Tavaszi tritikálé

GK Idus

200

4500

Tavaszi zab

Baron

200

4950

 

Effektiv

200

4500

 

GK Kormorán

180

4500

 

Mv Pehely

150

4300

 

Poseidon

160

4000

 

Prokop

200

4950

 

Raven

160

4000

 

Scorpion

160

4000

 

Typhon

200

4950

 

 

 

Szeged, 2016. december 2.

Alapértelmezett beállítások