vasárnap, május 27, 2018
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2017. évi tavaszi vetések
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ


Fajtahasználati nyilatkozatát a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line is megteheti, ha a honlapról
letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja. Egyszerűen
nyilatkozhat és számítógépén mentheti bevallását is.
A felhívás 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyarországi
képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény alapján kérjük a Nyilatkozat kitöltését és visszaküldését.
A VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése
is kötelező!
Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt
terheli.
Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.


A.) AZONOSÍTÓ ADATOK


Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azokat.
A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartást megkönnyíti.


B.) TERMELŐI NYILATKOZAT


A 2017. évi tavaszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmaghasználatára vonatkozó nyilatkozatait
az alábbi pontok szerint kérjük megadni:
1.) Nyilatkozat szántóföldi területről
Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagyságáról
kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.
Már nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület, 1 ha burgonya terület nagysága esetén.
Jelölje a megfelelő rovatokat.
Ha a fenti törvény alapján mindkét alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a
felelősségi nyilatkozat (D. pont) aláírása és a bevallás visszaküldése.
2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat
Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on,
illetve burgonya termesztéssel több mint 1 ha-on foglalkozik és az 1. sz. mellékletben felsorolt
fajták visszavetett magját, vetőgumóját nem használta.
Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú feldolgozását
sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D. pont)
küldje vissza nyilatkozatát.
3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása
Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.
Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.
1. táblázat
––Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.
––A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.
––A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.
––A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.
––Az elvetett mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.
––A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (ha) és az 1. sz. mellékletben megadott
hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj
a Vidékfejlesztési Értesítő 2016. évi 17. számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti
jogdíj a termelő által nem módosítható.
––A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott
jogdíjjal számoljon.
––A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-16-999/9999).
––Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a 2. oldal 3.) pontjánál
megadott helyre írja be.
––Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia.
Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.
––Ha a jogdíjat szerződés alapján, integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, akkor
kérjük, hogy termelőnként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatoljon be.
––A 20 ha-nál nagyobb integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban
fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.
––A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.
4.) Fémzárolt vetőmag, illetve vetőgumó használati nyilatkozat
Ha a 2017. évi tavaszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját,
vetőgumóját, akkor X-szel jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat
díját a fémzárolt vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.


C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT


Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú
feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.
2. táblázat
––Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.
––A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.
––Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;
függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától.


D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT


Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve), 30
napon belül visszaküldeni.
Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan azt csak munkatársunk tudja módosítani.

Alapértelmezett beállítások